รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์มะเม่า

ไวน์มะเม่า (รหัสโอทอป 84180000419478)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรชัยบุรี

40 หมู่ 1 บ้านคลองพังกลาง ถนนชัยบุรี - เขาพนม ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350

ติดต่อ : คุณมณฑา เภาทอง (อินทร์แก้ว)

โทร : 0 7736 7232, 08 6268 8254

วันที่แก้ไข : 18 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรชัยบุรี