รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าว

น้ำมันมะพร้าว (รหัสโอทอป 8405000021443)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำมันนวดตัว (น้ำมันมะพร้าว)

116/1 โฉลกหลำ หมู่ 7 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

ติดต่อ : นายวาสินธุ์ โชติ

โทร : 08-1747-3675

วันที่แก้ไข : 18 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป น้ำมันนวดตัว (น้ำมันมะพร้าว)