รายละเอียดสินค้าโอทอป

โต๊ะทอลลี่

โต๊ะทอลลี่

โต๊ะทอลลี่ (รหัสโอทอป 95010012349439)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

Yala Thai Marble Co., Ltd.(B2B)

14 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ :

โทร : 6673 214-851, 211119

โทรสาร : 6673 213-676

วันที่แก้ไข : 18 มิ.ย 2557