รายละเอียดสินค้าโอทอป

นมแพะสดพาสเจอร์ไรส์

นมแพะสดพาสเจอร์ไรส์

นมแพะสดพาสเจอร์ไรส์ (รหัสโอทอป 9011000126381)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มนมแพะสดพาสเจอร์ไรส์

63 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ติดต่อ : คุณสุวิตา เอียดสก

โทร : 074 363360, 08 1959 8166

โทรสาร : 074 362360

วันที่แก้ไข : 18 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มนมแพะสดพาสเจอร์ไรส์