รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟพื้นเมืองดอกประดู่

กาแฟพื้นเมืองดอกประดู่

กาแฟพื้นเมืองดอกประดู่ (รหัสโอทอป 91010000511313)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสตูล
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกาแฟพื้นเมืองบ้านโคกประดู่

73 ฉลุงใต้ หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

ติดต่อ :

โทร : 084-2680201

วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกาแฟพื้นเมืองบ้านโคกประดู่