รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำว่านหางจรเข้

น้ำว่านหางจรเข้

น้ำว่านหางจรเข้ (รหัสโอทอป 20110001070522)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชลบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสิบเอ็ดร่วมใจ

97 ม.11 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

ติดต่อ :

โทร : 086 8914946

วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสิบเอ็ดร่วมใจ