รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขกผง

ส้มแขกผง

ส้มแขกผง (รหัสโอทอป 9006000027170)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกบ้านยะเร๊ะ

33/1 ยาเระ หมู่ 7 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

ติดต่อ : นางสาวพาตีต๊ะ เลา

โทร : 08-9589-4903

วันที่แก้ไข : 19 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกบ้านยะเร๊ะ