รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะลิงปลิงอบแห้งสามรส

ตะลิงปลิงอบแห้งสามรส
  • รหัสสินค้า : 260108-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ตะลิงปลิงอบแห้งสามรส (รหัสโอทอป 26010002580657)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านสตรีสันคูเมือง

49 หมู่ที่ 10 บ้านดงละคร ถนนกลางดง ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณมาเรียม ปุณวัช

โทร : 08 1861 4043, 0 3733 0272

วันที่แก้ไข : 20 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านสตรีสันคูเมือง