รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟไม้ไผ่แกะสลัก

โคมไฟไม้ไผ่แกะสลัก

โคมไฟไม้ไผ่แกะสลัก (รหัสโอทอป 26010000765809)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่

62/1 หมู่ 3 บ้านนางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณอนงค์ รุ่งอรุณ

โทร : 08 9784 2283

วันที่แก้ไข : 20 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่