รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามแก้ว 4 รส

มะขามแก้ว 4 รส

มะขามแก้ว 4 รส (รหัสโอทอป 53020002518877)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า

31 หมู่ 5 บ้านแหลมคูณ ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : นางปั้นหยี ลีเลีย

โทร : 055-8584502, 055-402048

วันที่แก้ไข : 2 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า