รายละเอียดสินค้าโอทอป

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (ทอด)

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (ทอด)
  • รหัสสินค้า : 530302-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (ทอด)(รหัสโอทอป 5303000031666)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย

89 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150

ติดต่อ :

โทร : 0-8996-01388

วันที่แก้ไข : 2 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย