รายละเอียดสินค้าโอทอป

เทียนหอม

เทียนหอม

เทียนหอม (รหัสโอทอป 34070006349958)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม

209/2 ป่าก่อ หมู่ 8 สนามม้า ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

ติดต่อ : นางชาลิดา พูลทรั

โทร : 0-4536-1712

วันที่แก้ไข : 21 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม