รายละเอียดสินค้าโอทอป

แชมพูย่านาง

แชมพูย่านาง

แชมพูย่านาง (รหัสโอทอป 26010000866732)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม

44/3 วังยายฉิม หมู่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ :

โทร : 086-3342499

วันที่แก้ไข : 23 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม