รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์หมากเม่า

ไวน์หมากเม่า

ไวน์หมากเม่า (รหัสโอทอป 46090006277534)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรทำไวน์ภูสิงห์

13 หมู่ 2 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140

ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลมะไฟ

โทร : 081 6011686

วันที่แก้ไข : 2 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรทำไวน์ภูสิงห์