รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์มะตูม

ไวน์มะตูม

ไวน์มะตูม (รหัสโอทอป 40010017979518)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์ชุมชนโนนทัน 1

9 ม.2 ซอยฉิมพลี 3 ถนนฉิมพลี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อ :

โทร : 0 4332 8351,08 1380 5880

วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย 2557