รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดจากดอกแขม

ไม้กวาดจากดอกแขม

ไม้กวาดจากดอกแขม (รหัสโอทอป 3412000095235)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกแขมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

16 ม.2 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

ติดต่อ :

โทร : 08 1071 7925

วันที่แก้ไข : 4 มิ.ย 2557