รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟคั่วบดบรรจุซอง

กาแฟคั่วบดบรรจุซอง

กาแฟคั่วบดบรรจุซอง (รหัสโอทอป 81040005539928)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกระบี่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีเทศบาลคลองท่อมใต้

ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลคลองท่อม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

ติดต่อ : นางประไพ จันทรักษ

โทร : 08-9787-7446 , 075 640279

วันที่แก้ไข : 5 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีเทศบาลคลองท่อมใต้