รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องดื่มโฮลิสเพื่อสุขภาพองค์รวม

เครื่องดื่มโฮลิสเพื่อสุขภาพองค์รวม

เครื่องดื่มโฮลิสเพื่อสุขภาพองค์รวม (รหัสโอทอป 10060003027003)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชลาลัย

33 ซอยราคำแหง 52/2 ถนนรามคำแห่ง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อ : คุณศรัณย์พร อมรพิ

โทร : 02 3754359, 08 9793 1529

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มชลาลัย