รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขิงผงสำเร็จรูป ตราบ้านสมุนไพร

ขิงผงสำเร็จรูป ตราบ้านสมุนไพร

ขิงผงสำเร็จรูป ตราบ้านสมุนไพร (รหัสโอทอป 10340000854469)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก. ลิมอินเตอร์เนชั่นแนล

17 รามคำแหง ซอย 1 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ติดต่อ : นาย วิทยา อรุณศิร

โทร : 0 2314 5486, 0 2314 4911

โทรสาร : 0 2318 7367

วันที่แก้ไข : 9 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป หจก. ลิมอินเตอร์เนชั่นแนล