รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำอ้อยสด

น้ำอ้อยสด

น้ำอ้อยสด (รหัสโอทอป 13020001733339)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปลูกอ้อยครบวงจร

43/2 ม.4 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อ :

โทร : 087-7149751

วันที่แก้ไข : 1 ก.ค 2557