รายละเอียดสินค้าโอทอป

อาหารทะเลปลอดสารพิษ (ปลากุเลาเค็ม)

อาหารทะเลปลอดสารพิษ (ปลากุเลาเค็ม)
  • รหัสสินค้า : 770103-A005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

อาหารทะเลปลอดสารพิษ (ปลากุเลาเค็ม)(รหัสโอทอป 77010001617735)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลคลองวาฬ

93/1 หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางนกแก้ว เกตุงาม

โทร : 08-7366-1223, 0-3266-1397

วันที่แก้ไข : 1 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลคลองวาฬ