รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาอบสมุนไพร

ปลาอบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 770102-K003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาอบสมุนไพร (รหัสโอทอป 77010003553577)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว

46/7 หนองบัว หมู่ 4 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางสุคนธ์ สุขอนุเ

โทร : 08-1652-1723

วันที่แก้ไข : 1 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว