รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระยาสารทธัญพืชสมุนไพร

กระยาสารทธัญพืชสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 770406-G003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระยาสารทธัญพืชสมุนไพร (รหัสโอทอป 77040002441740)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกระยาสารทธัญญาพืช

15/1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ถนนเพชรเกษม ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางปาจรีย์ สังข์

โทร : 08 1745 7350

วันที่แก้ไข : 1 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มกระยาสารทธัญญาพืช