รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมอนสามเหลี่ยม15 ช่องติดเบาะ3 พับผ้าฝ้ายบาติค

หมอนสามเหลี่ยม15 ช่องติดเบาะ3 พับผ้าฝ้ายบาติค

หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง ติดเบาะ 3 พับผ้าฝ้ายบาติค (รหัสโอทอป 35050002128365)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหมอนสามเหลี่ยม

21 หมู่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150

ติดต่อ : คุณบัวลา จันใด

โทร : 08 1470 2714

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มหมอนสามเหลี่ยม