รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มใยสังเคราะห์

ผ้าห่มใยสังเคราะห์

ผ้าห่มใยสังเคราะห์ (รหัสโอทอป 35060020149609)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้า

96 เลียบ หมู่ 3 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

ติดต่อ : นางประจวบ จูมศิล

โทร : 084-9279295

อีเมล: cddyaso@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้า