รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด

ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด

ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด (รหัสโอทอป 35040008141074)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด

235 หมู่ที่ 15 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ติดต่อ :

โทร : 08 5658 1835

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด