รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาใบหม่อน

ชาใบหม่อน

ชาใบหม่อน (รหัสโอทอป 35080016363695)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มใบหม่อนบ้านด่าน

7 หมู่ 6 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

ติดต่อ : คุณลำเอียง ปรีชาว

โทร : 045 782146, 08 5967 1051

วันที่แก้ไข : 16 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มใบหม่อนบ้านด่าน