รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมวกยางพารา

หมวกยางพารา

หมวกยางพารา (รหัสโอทอป 450100123)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กมลรัตน์เครื่องหนัง

14 วัดกลาง หมู่ 1 เทวาภิบาล16 เทวาภิบาล ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางกมลรัตน์ พวงเพ

โทร : 08-9689-5258, 0-4352-6469

วันที่แก้ไข : 16 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กมลรัตน์เครื่องหนัง