รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 4507000469938)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองสิม ม.11 ต.โพธ์ศรี

79 หนองสิม หมู่ 11 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นาง บุญเริ่ม เปล

โทร : 08-3049-2498

วันที่แก้ไข : 16 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองสิม ม.11 ต.โพธ์ศรี