รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าลายมุกนาคโคมเจ็ด

ผ้าลายมุกนาคโคมเจ็ด

ผ้าลายมุกนาคโคมเจ็ด (รหัสโอทอป 45070008623268)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลอุ่มเม่า

บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพน ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางบัวใย กองษร

โทร : 089-9437549

วันที่แก้ไข : 16 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลอุ่มเม่า