รายละเอียดสินค้าโอทอป

ต้นไม้มงคลโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง

ต้นไม้มงคลโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง

ต้นไม้มงคลโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง (รหัสโอทอป 45010023683549)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรสาเกตุ

307 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อ :

โทร : 08 5014 7932

วันที่แก้ไข : 16 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรสาเกตุ