รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม (รหัสโอทอป 450900011)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลภูเขาทอง

220 หนองคำน้อย หมู่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210

ติดต่อ : นางทัศนี แสงอำพร

โทร : 08-6637-8299

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลภูเขาทอง