รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตุ๊กตาจากผ้าใยบัว

ตุ๊กตาจากผ้าใยบัว

ตุ๊กตาจากผ้าใยบัว (รหัสโอทอป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ตุ๊กตาจากผ้าใยบัว

24/44 ซอยวัดเจ็ดโคก ถนนสหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : นางจุฑากาญจน์ ลี้แปด

โทร : 082-3599196

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2557