รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดหม้อข้าวหม้อแกง

ชุดหม้อข้าวหม้อแกง

ชุดหม้อข้าวหม้อแกง (รหัสโอทอป 7401000686430)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ชุมชนเคหะมหาชัย)

31/490 ปลายคลองครุ หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : นางจิรายุ หลอมประ

โทร : 08-9213-5059

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ชุมชนเคหะมหาชัย)