รายละเอียดสินค้าโอทอป

ฟืมทอผ้า

ฟืมทอผ้า

ฟืมทอผ้า (รหัสโอทอป 45180002876407)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มฟืมทอผ้า

150/1 ทุ่งสว่างสามัคคี หมู่ 12 ตำบลบ้านเขือง กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นายอรรถกร คำภักด

โทร : 0-4350-9066

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มฟืมทอผ้า