รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่รังไหม เปลือกมังคุด

สบู่รังไหม เปลือกมังคุด

สบู่รังไหม เปลือกมังคุด (รหัสโอทอป 45010024283593)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสบู่ธรรมชาติ 101

34 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ :

โทร : 083-4561175

วันที่แก้ไข : 17 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสบู่ธรรมชาติ 101