รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำสับปะรดแท้

น้ำสับปะรดแท้

น้ำสับปะรดแท้ (รหัสโอทอป 77070007677393)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำสับปะรดแท้

123 ม.4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : ร.ท.หญิง ลักษณาพร ปิยพฤทธิ์

โทร : 081 4225959

วันที่แก้ไข : 2 ก.ค 2557