รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบเนย

กล้วยอบเนย
  • รหัสสินค้า : 720305-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบเนย (รหัสโอทอป 7203000127606)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร

7 ม.10 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

ติดต่อ :

โทร : 081 1952022

วันที่แก้ไข : 23 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร