รายละเอียดสินค้าโอทอป

ใยบวบ

ใยบวบ

ใยบวบ (รหัสโอทอป 39050003222475)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี

1 หมู่ 6 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270

ติดต่อ : คุณชนนิภา เรืองแส

โทร : 042 372247, 089 713 2575, 08-0180-8372

วันที่แก้ไข : 25 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี