รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดคลุมโต๊ะลายดอกลำดวน

ชุดคลุมโต๊ะลายดอกลำดวน

ชุดคลุมโต๊ะลายดอกลำดวน (รหัสโอทอป 330500143)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานกระเป๋าใบเตย

444 ห้วย หมู่ 1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

ติดต่อ :

โทร : 045-671277

วันที่แก้ไข : 29 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานกระเป๋าใบเตย