รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าพลาสติก

ตะกร้าพลาสติก (รหัสโอทอป 33140001916573)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองบัว

92/3 หมู่ที่ 13 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ติดต่อ :

โทร : 087-5119615

วันที่แก้ไข : 31 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองบัว