รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ

ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ

ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ (รหัสโอทอป 33190003015884)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านแดง

84 แดง หมู่ 4 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อ :

โทร : 087-6505127

วันที่แก้ไข : 31 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านแดง