รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวนมัดทอง

กล้วยกวนมัดทอง
  • รหัสสินค้า : 301901-B005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวนมัดทอง (รหัสโอทอป 30190002465035)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น

102 หมู่ 4 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

ติดต่อ : คุณยุพิณ นัดสันเท

โทร : 044 333032 , 089-7192058

วันที่แก้ไข : 3 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น