รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวนกะทิ

สับปะรดกวนกะทิ
  • รหัสสินค้า : 760502-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวนกะทิ (รหัสโอทอป 76050000817761)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ดอนขุนห้วย 2

30 วังพลับ หมู่ 11 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

ติดต่อ : นางรุ่งเพ็ชร อ่อ

โทร : 08-9805-3985

วันที่แก้ไข : 4 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ดอนขุนห้วย 2