รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม

ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม

ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม (รหัสโอทอป 16040000721956

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม

87/5 ม.2 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ติดต่อ : นางชนนี สีโหดา

โทร : 081-0810093

วันที่แก้ไข : 7 ก.ค 2557