รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้จากผ้าไหม

ดอกไม้จากผ้าไหม

ดอกไม้จากผ้าไหม (รหัสโอทอป 30140007728812)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้และผ้าไหมเทศบาลตำบลตะขบ

190/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ :

โทร : 08 1976 4533

วันที่แก้ไข : 7 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้และผ้าไหมเทศบาลตำบลตะขบ