รายละเอียดสินค้าโอทอป

เฟริส์กาแฟ

เฟริส์กาแฟ

เฟริส์กาแฟ (รหัสโอทอป 760100001)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โชคดี น้ำส้มปั่น

16 ซอยทรัพย์สิน 4 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ติดต่อ : นายวิชัย โรจนบูรณ

โทร : 0 3241 2724 , 0 5058 7598

วันที่แก้ไข : 7 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป โชคดี น้ำส้มปั่น