รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าถุงมัดหมี่

ผ้าถุงมัดหมี่

ผ้าถุงมัดหมี่ (รหัสโอทอป 42030000619167)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศาลาเฟือง

71 หมู่ 5 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

ติดต่อ : คุณทองดัด ไขมีเพช

โทร : 08 3361 8923

วันที่แก้ไข : 9 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศาลาเฟือง