รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟสดคั่วบด

กาแฟสดคั่วบด

กาแฟสดคั่วบด (รหัสโอทอป 85040001310181)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์

158/41 ทุ่งมะพร้าว หมู่ 5 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

ติดต่อ : นางอารีย์ ค้วนเค

โทร : 08-5781-6103, 08-1017-7299

วันที่แก้ไข : 13 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์