รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมขี้มอดข้าวกล้องทรายทอง

ขนมขี้มอดข้าวกล้องทรายทอง
  • รหัสสินค้า : 920801-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมขี้มอดข้าวกล้องทรายทอง (รหัสโอทอป 920800054)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนนาโยงทอง

176 นาเมร่ หมู่ 6 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

ติดต่อ : นางวิลาศ ชัยทอง

โทร : 081-1874157, 075-299785

วันที่แก้ไข : 14 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนนาโยงทอง